Sociaal maatschappelijk

De helft van onze contributiegelden wordt gereserveerd voor sociaal maatschappelijke doelen in Doesburg.

Hieronder verstaan wij initiatieven waar ‘de politiek’ geen financiering voor verleent, waar relevante maatschappelijke organisaties geen oplossingen kunnen of willen aandragen en die toch het karakter dragen van ‘sociaal verantwoord’. Deze projecten/initiatieven worden ‘Doesburg breed’ van belang geacht.

Een speciaal benoemde commissie is belast met het verzamelen van projectvoorstellen en het toetsen aan gestelde criteria. De meest geëigende voorstellen worden voorgelegd aan de ledenvergadering die beslist of Zon Doesburg wil participeren in een sociaal maatschappelijk project.

Aanvraag indienen

Wilt u in aanmerking komen voor financiering van een initiatief dien dan een aanvraag in. De aanvraag moet voorzien zijn van:

  • Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
  • De omschrijving van het goede doel;
  • Een duidelijke motivatie van de aanvraag;
  • Financiële onderbouwing van de aanvraag.

Dit plan dient u digitaal in een PDF of een Word document te versturen aan sociaal@zondoesburg.nl.